Специалисти -> Нефрология -> Д-р Хриска Пантева

Д-р Хриска Пантева

Д-р Хриска Пантева

Специалност: Нефрология

Дейности: Завършила съм Медицински университет гр.Варна.Имам призната специалност по Вътрешни болести и Нефрология.
Квалифицирала съм „Ехографска диагностика на бъбречните заболявания ” в клиника по нефрология при НИФБ – София през 1989 г-
Индивидуално обучение по ултразвукова диагностика – катедра по рентгенология гр.Варна 1996 г.
Имам квалификация „Абдоминална ехография” от МУ София. 2001 г.
Притежавам сертификат за проведен курс І-во ниво по Абдоминална ултразвукова диагностика и повърхностна структура в клиничен център по Гастроентерология на Университетска б-ца „Царица Йоана” София -2001 г.
Квалификация „Доплерова сонография в нефрологията” в Медицински университет София през 2007 г. и извършвам високоспециализирана дейност по договор с РЗОК гр.Варна.

Телефон: 052/ 6926 48

Кабинет: 301

График: Амбулаторни прегледи :

П 08.00 - 12.00
В 08.00 - 12.00
С 08.00 - 12.00
П 08.00 - 12.00

ЛКК 12.00 - 13.30