Специалисти -> Урология -> Д-р Ивелин Абушев

Д-р Ивелин Абушев

Д-р Ивелин Абушев

Специалност: Урология

Дейности: Роден в гр.Варна.
Завършил Медицински университет Варна през 1988 год. Специализирал урология в урологична клиника към МУ Варна .
Придобита квалификация за :
- ехографска диагностика;
- ендоскопска урология;
- екстракорпорална литотрипсия.
Договор с РЗОК - консултации прегледи в амбулатория и домашни посещения.
Изпълнява високоспециализирани дейности:
- биопсия на простатна жлеза; операции , екстра корпорални литотрипсии.

Телефон: 052/ 6926 64

Кабинет: 206

График: Амбулаторни прегледи :

П 08.00 - 11.30
В 08.00 - 11.30
С 13.30 - 16.30
Ч 13.30 - 16.30
П 08.00 - 11.30

Домашни прегледи :

В 11.30 - 12.00
П 11.30 - 12.00

Профилактични :
П 11.30 - 12.00